🖼️ AJC Sync

🖼️
 • Phát hành: AJC software
 • AJC Sync là phần mềm cho phép đồng bộ hóa các file, so sánh folder và sao lưu rất dễ dàng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 431

🖼️ AJC Revision Archive

🖼️
 • Phát hành: AJC software
 • AJC Revision Archive cho phép bạn làm việc với các file lưu trữ trong hệ thống quản lý chỉnh sửa.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 460

🖼️ AJC Grep

🖼️
 • Phát hành: AJC software
 • AJC Grep là phần mềm tìm kiếm file, tìm kiếm văn bản và giải nén dữ liệu rất mạnh mẽ cho Windows.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 531

🖼️ AJC Active Backup

🖼️
 • Phát hành: AJC software
 • AJC Active Backup ngay lập tức sao lưu các file bạn thay đổi trên máy tính và giữ nhiều phiên bản của file để dễ dàng lấy lại bản cũ khi cần.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 448