🖼️ Slam Jump cho iOS 1.1 Game chiến đấu đối kháng trên iPhone/iPad

🖼️
  • Phát hành: All in a Days Play
  • Slam Jump cho iOS là game chiến đấu đối kháng với kiểu điều khiển hai nút để thực hiện các hành động như nhảy và đá. Tại đây, bạn sẽ tham gia vào các giải đấu nơi chỉ giành cho những chiến binh giỏi nhất thế giới.
  • ios Version: 1.1