🖼️ GOdroid for Android 1.3 Chơi cờ vây miễn phí trên Android

🖼️
  • Phát hành: Andreas Grothe
  • Cờ vây là một trò chơi rất phổ biến từ xa xưa, được lưu truyền đến bây giờ. Nhưng với sức hấp dẫn của các trò chơi thời hiện đại nên nhiều bạn trẻ ngày nay có thể đã quên đi trò chơi này.
  • android Version: 1.3.9
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 773