🖼️
  • Shredder8

    Xóa dữ liệu vĩnh viễn trên Windows 8
  • Shredder8 là ứng dụng hoàn toàn miễn phí dành cho người dùng Windows 8, giúp họ xóa tập tin vĩnh viễn và dọn dẹp không gian lưu trữ đã được sử dụng trước đó để dữ liệu cũ không bao giờ có cơ hội được phục hồi trở lại.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu