🖼️ Rivet cho Android 1.1 Ứng dụng dạy bé đọc sách cho Android

🖼️
 • Phát hành: Area 120
 • Rivet là một ứng dụng đọc sách vui vẻ được thiết kế dành riêng cho trẻ em.
 • android Version: 1.1.34
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 323

🖼️ Rivet cho iOS 1.0 Ứng dụng dạy bé đọc sách

🖼️
 • Phát hành: Area 120
 • Rivet là một ứng dụng đọc sách vui vẻ dành cho trẻ em. Với hơn 3.500 đầu sách miễn phí ở mức độ phù hợp, việc luyện đọc cho bé chưa bao giờ dễ dàng hơn thế.
 • ios Version: 1.0.20
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 159

🖼️ Game Builder Early Access Công cụ viết game đặc biệt của Google

🖼️
 • Phát hành: Area 120
 • Game Builder là một “video game” đặc biệt của ông hoàng Internet Google. Đúng như tên gọi, Game Builder cho phép mọi người sáng tạo game dễ dàng từ ý tưởng ban đầu.
 • windows Version: Early Access
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 202