🖼️ Aruba Central cho iOS 2.2 Ứng dụng quản lý mạng tối ưu trên iPhone, iPad

🖼️
  • Phát hành: Aruba Networks
  • Aruba Central là một ứng dụng vận hành mạng thống nhất, nền tảng tin cậy và bảo mật giúp đơn giản hóa việc triển khai, quản lý và bảo đảm dịch vụ cho môi trường mạng không dây, có dây và SD-WAN.
  • ios Version: 2.2.0

🖼️ Aruba Utilities cho Android Ứng dụng khắc phục sự cố mạng cho Android

🖼️
  • Phát hành: Aruba Networks
  • Aruba Utilities cho Android là ứng dụng quản lý tiện ích, dùng cho việc xác định và khắc phục sự cố mạng LAN không dây đến từ nhà phát triển Aruba Networks.
  • android