🖼️ Battery Eater Pro

🖼️
  • Phát hành: Battery Eater Team
  • Phần mềm đo thời gian sử dụng pin của máy tính xách tay. Trong khi đo, nó "ép" CPU, RAM, HDD và card đồ họa làm việc cật lực.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 997