🖼️ µTorrent cho Linux 3.5 Tải file uTorrent chia sẻ qua mạng ngang hàng

🖼️
  • Phát hành: BitTorrent Inc
  • µTorrent 3.5.5.45505 là 1 phần mềm dùng để download file (tải file qua mạng chia sẻ ngang hàng P2P), còn gọi là một trình khách BitTorrent, miễn phí (viết là uTorrent). µTorrent chạy trên hệ điều hành Windows, Linux, Mac và Android.
  • linux Version: 3.5.5.45505
  • Đánh giá: 6
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 12.676