🖼️
  • BUD - Create, Play & Hangout cho iOS

    Ứng dụng tạo và chơi game AI
  • BUD là một nền tảng ảo thú vị trên di động, cho bạn tạo và trải nghiệm các nội dung tương tác 3D với bạn bè. Mời bạn bè để tạo, chơi, và khám phá các trải nghiệm 3D được tích hợp. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để tạo những thứ tuyệt vời để chia sẻ với cộng đồng.
  • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️