🖼️
🖼️
  • Office2 for iPhone
  • Hãng Byte Squared vừa phát hành ứng dụng văn phòng - Office2 dành cho iPhone và iPod Touch, cho phép người dùng chỉnh sửa tài liệu Word và bảng tính Excel theo định dạng .doc và .xls ngay trên thiết bị của họ.
  • Xếp hạng: 3 · 5 Phiếu bầu