🖼️ The Parrot That Summons Demons Demo Game kinh dị Con vẹt triệu hồi ác quỷ

🖼️
  • Phát hành: CASE
  • The Parrot That Summons Demons là game visual novel có lối chơi kinh dị, kể một câu chuyện đen tối với dàn nhân vật ấn tượng và nhiều kết thúc dựa theo sự lựa chọn của bạn.
  • windows Version: Demo