🖼️ Egypt: Old Kingdom Demo Game xây dựng Ai Cập cổ đại

🖼️
  • Phát hành: Clarus Victoria
  • Egypt: Old Kingdom là game phiêu lưu mô phỏng đặt trong thời kỳ Ai Cập cổ đại, nơi bạn tìm đường để thống nhất các bộ lạc Ai Cập và xây dựng đế chế mới. Game Egypt: Old Kingdom được phát triển với sự giúp đỡ của các nhà nghiên cứu lịch sử Ai Cập cổ đại.
  • windows Version: Demo

🖼️ Pre-Civilization Egypt Demo Game chiến thuật mô phỏng Ai Cập cho PC & Mac

🖼️
  • Phát hành: Clarus Victoria
  • Trong quá trình chơi game Pre-Civilization Egypt, bạn sẽ giúp người Ai Cập phát triển và xây dựng một nền văn minh vĩ đại. Đây là game chiến thuật theo lượt cho máy tính và Mac có nhiều đặc điểm hấp dẫn.
  • windows Version: Demo