🖼️
🖼️
 • CA Internet Security Suite Plus
 • CA Internet Security Suite Plus cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện chống lại virus, tin tặc, trộm thông tin nhận dạng (identity thieves), spyware, spam, các trang web đen, và các mối nguy từ internet xâm phạm đời tư, đánh cắp dữ liệu và làm ảnh hưởng hiệ
 • Xếp hạng: 3 · 32 Phiếu bầu
🖼️
 • PC Tune-Up 2.0.0.6
 • PC Tune-Up là ứng dụng mạnh mẽ mà có thể giữ cho máy tính của bạn trong tình trạng tốt nhất...
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CA Internet Security Suite 2010 6.0.0.261
 • CA Internet Security Suite Plus cung cấp giải pháp bảo vệ toàn diện chống lại virus, tin tặc, trộm thông tin nhận dạng (identity thieves), spyware, spam, các trang web đen, và các mối nguy từ internet xâm phạm đời tư, đánh cắp dữ liệu và làm ảnh hưởng hiệ
 • Xếp hạng: 4 · 18 Phiếu bầu
🖼️
 • Qurb 3.0
 • Được hỗ trợ thêm các tính năng mới so với phiên bản 2, Qurb 3.0 đã được tích hợp SPF (Sender Policy Framework) nhằm hỗ trợ chống lại nạn phishing ăn trộm thông tin cá nhân và tài khoản. Hỗ trợ cho Outlook và Outlook Express.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CA Virus Scan
 • CA Virus Scan có khả năng tìm và loại khỏi hệ thống các mã độc hại như trojan, spyware, các file bị nhiễm virus, sâu (worm),v.v...
 • Xếp hạng: 5 · 18 Phiếu bầu
🖼️
 • CA Anti-Spyware 2008
 • CA Anti-Spyware 2008 cho phép quét và bảo vệ chống lại các loại spyware. Chúng có thể lấy đi những thông tin mật của bạn. Với giao diện đơn giản, dễ sử dụng, CA Anti-Spyware 2008 còn chiếm rất ít tài nguyên máy...
 • Xếp hạng: 3 · 27 Phiếu bầu