🖼️
🖼️
 • Cooliris for Android Lưu trữ ảnh trên Android
 • Cooliris là cổng đa phương tiện cá nhân toàn diện dành cho người dùng Android. Trải nghiệm tuyệt vời tất cả các bức ảnh ở một nơi duy nhất, dù chúng được lưu ở đâu đi chăng nữa, cũng như khả năng chia sẻ chúng qua email, tin nhắn hoặc qua các trang mạng xã hội yêu thích.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • LiveShare for Android
 • LiveShare giúp người dùng có thể dễ dàng chia sẻ các bức ảnh theo cả 2 chế độ riêng tư hoặc công cộng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CoolPreviews For Linux
 • CoolPreviews For Linux là một Add-on cho trình duyệt Firefox dành cho hệ điều hành Linux, cho phép bạn xem trước link và các tập tin media mà không cần rời khỏi trang hiện tại của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CoolPreviews For Mac Add-on cho trình duyệt Firefox
 • CoolPreviews For Mac là một Add-on cho trình duyệt Firefox dành cho hệ điều hành Mac, cho phép bạn xem trước link và các tập tin media mà không cần rời khỏi trang hiện tại của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CoolPreviews
 • CoolPreviews là một Add-on cho trình duyệt Firefox miễn phí, cho phép bạn xem trước link và các tập tin media mà không cần rời khỏi trang hiện tại của bạn. Đơn giản chỉ cần di chuột lên bất kỳ link hoặc biểu tượng CoolPreviews, và một cửa sổ xem trước nga
 • Xếp hạng: 3 5 Phiếu bầu