🖼️
  • SecurDesk!
  • Phần mềm này bao gồm một giao diện desktop được thiết kế tùy biến, quản lý file, màn hình desktop ảo, bảo vệ dữ liệu, bảo vệ đăng nhập, từ chối hoạt động, ngăn chặn sử dụng tổ hợp phím Ctrl+Alt+Del, đặt thời gian chờ đợi để log-off người dùng, hạn chế gia
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • ActivIcons Dùng ảnh động làm biểu tượng
  • ActivIcons gồm các tính năng bạn cần để sử dụng biểu tượng động trên màn hình, hay thay biểu tượng của Network Neighborhood, My Computer, và các biểu tượng khác mà Windows hiện trên màn hình và Explorer.
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu