🖼️ Rogue Ninja cho iOS 1.0 Game nhập vai ninja đánh quái điên cuồng

🖼️
  • Phát hành: daeyun kwon
  • Trong game nhập vai nhàn rỗi này, bạn vào vai một Rogue Ninja có nhiệm vụ đánh bại quái vật, cứu thế giới Ninja đang bị xâm chiếm.
  • ios Version: 1.0.27733