🖼️ Chrome Speak Đọc đoạn văn bản bằng giọng nói

🖼️
  • Phát hành: Dante
  • Nếu bạn có thị lực kém hoặc quá lười biếng để đọc một trang web, Google Chrome có thể đọc nó cho bạn. Chỉ cần nhấn Add to Chrome.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.115