🖼️ Metro Sim Hustle Game mô phỏng cuộc sống thành thị

🖼️
  • Phát hành: Departure Interactive
  • Metro Sim Hustle là game mô phỏng kết hợp nhập vai chân thực. Trong game, bạn sẽ trải qua cuộc sống tại một thành phố sôi động với các bất động sản giá trị, giải trí giá rẻ và tổ hợp cư dân đa dạng.
  • windows