🖼️ nLite 1.4 Chỉnh sửa file ISO cài đặt của Windows

🖼️
 • Phát hành: Dino Nuhagic
 • nLite là công cụ dùng để cấu hình và loại bỏ các thành phần trước khi cài đặt Windows. Những file ảnh có thể boot được sẵn sàng cho người dùng ghi ra đĩa hoặc kiểm tra trên máy tính ảo.
 • windows Version: 1.4.9.3
 • Đánh giá: 29
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 55.502

🖼️ vLite 1.2 Giảm nhẹ bộ cài đặt của Windows Vista

🖼️
 • Phát hành: Dino Nuhagic
 • vLite 1.1 - Tự tạo bộ cài đặt Windows Vista với các thành phần tùy thích Windows Vista.
 • windows Version: 1.2
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.094