🖼️ Edmodo cho Windows Ứng dụng quản lý nhóm học trực tuyến miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Edmodo
 • Edmodo vừa là hệ thống quản lý học tập, vừa là mạng xã hội học thuật tuyệt vời. Edmodo cung cấp đầy đủ các công cụ cần thiết cho giáo viên, học sinh và phụ huynh.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.832

🖼️ Edmodo Tạo và quản lý nhóm học trực tuyến

🖼️
 • Phát hành: Edmodo
 • Edmodo là ứng dụng quản lý học tập rất hữu ích. Edmodo tạo ra môi trường học tập trực tuyến, cho phép giáo viên quản lý học sinh, chia sẻ ý tưởng, bài giảng trong một "ngôi trường" trên mạng.
 • web
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Truy cập
 • Lượt tải: 5.815

🖼️ Edmodo cho Android 10.10 Mạng xã hội học tập lớn nhất thế giới

🖼️
 • Phát hành: Edmodo
 • Edmodo cho Android là ứng dụng học tập bổ ích, giúp tạo ra một nơi gặp gỡ trực tuyến cho giáo viên và học sinh, nơi cả hai bên có thể kết nối và trao đổi với nhau.
 • android Version: 10.10.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 355

🖼️ Edmodo cho iOS 7.10 Quản lý nhóm học trực tuyến trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Edmodo
 • Edmodo for iOS là mạng giáo dục toàn cầu, giúp kết nối toàn bộ người học và học liệu với nhau để đạt hiệu quả giáo dục cao nhất. Edmodo cho phép truy cập miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 7.10.0
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 135

🖼️ Edmodo for Parents cho iOS 1.9 Quản lý nhóm học trực tuyến dành cho phụ huynh

🖼️
 • Phát hành: Edmodo
 • Edmodo for Parents cho iOS là mạng xã hội về lĩnh vực giáo dục dành riêng cho các bậc phụ huynh, với mục đích quản lý và theo dõi/giám sát việc học tập của con em mình tại trường học.
 • ios Version: 1.9.7

🖼️ Edmodo for Parents cho Android 2.3 Quản lý nhóm học trực tuyến dành cho phụ huynh

🖼️
 • Phát hành: Edmodo
 • Edmodo for Parents cho Android là một mạng xã hội về giáo dục, được thiết kế dành riêng cho các bậc phụ huynh nhằm quản lý và giám sát việc học của con họ ở trường.
 • android Version: 2.3.12