🖼️ USB Storage Controller 2.0 Quản lý kết nối các thiết bị di động

🖼️
  • Phát hành: Efham Computer
  • USB Storage Controller 1.0 giúp bạn quản lý việc kết nối USB với máy tính rất đơn giản thông qua việc ngăn chặn sự truy xuất đến USB hoặc ngược lại, bạn chỉ cần kéo thanh trượt qua lại giữa Yes và No.
  • windows Version: 2.0
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.269