🖼️ FolderHighlight 2.3 Thay đổi màu sắc thư mục

🖼️
  • Phát hành: Eriver Soft
  • Phần mềm FolderHighlight (FH) sẽ biến những thư mục bình thường thành thư mục đặc biệt có màu sắc khác nhau để bạn có thể nhận diện được nó sớm nhất.
  • windows Version: 2.3
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.041