🖼️ iDumpVideo2iPod 1.2 Chuyển đổi file video sang đinh dạng iPod

🖼️
 • Phát hành: EscSoft
 • iDumpVideo2iPod là một ứng dụng được thiết kế để giúp bạn chuyển đổi các file video đang có và DVD sang định dạng có thể nhập vào thiết bị iPod hoặc iTunes.
 • windows Version: 1.2.0.4
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 343

🖼️ iDumpPod2iTunes 2.0 Khôi phục file về iTunes khi hệ thống lỗi

🖼️
 • Phát hành: Escsoft
 • Cài đặt Wizard sẽ hỏi bạn một số câu hỏi trước khi bắt đầu copy các track và danh sách chơi nhạc từ iPod sang iTunes. Wizard này được thiết kế ban đầu nhằm giúp bạn khôi phục các file về iTunes sau khi hệ thống bị lỗi...
 • windows Version: 2.0.1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 231

🖼️ iDumpPod2Backup

🖼️
 • Phát hành: Escsoft
 • Phầm mềm này cung cấp cho bạn một cách dễ dàng để khôi phục và khôi phục toàn bộ iPod hoặc các album, track và danh sách chơi nhạc theo lựa chọn của bạn. Khôi phục toàn bộ thiết bị iPod. Sao lưu album, track, danh sách liên lạc với máy tính hoặc iTunes...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315