🖼️
  • ezyZip Nén và giải nén file trực tuyến miễn phí
  • ezyZip là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn dễ dàng nén và giải nén tệp tin trực tuyến. Điều này thật tiện dùng vì nếu máy tính của bạn không cài sẵn công cụ WinRar, WinZip, 7zip...
  • Xếp hạng: 5 · 15 Phiếu bầu