🖼️ Omni Notes cho Android Ứng dụng ghi chú mã nguồn mở cho Android

🖼️
  • Phát hành: Federico Iosue
  • Omni Notes là ứng dụng ghi chú mã nguồn mở cho các thiết bị Android, được thiết kế gọn nhẹ, đơn giản nhưng vẫn có đầy đủ các tính năng cần thiết.
  • android