🖼️ Pin Steam Ghim game Steam vào Start Menu

🖼️
  • Phát hành: FeLiZk
  • Với Pin Steam, bạn có thể ghim các trò chơi trên Steam vào Start Menu với các Tile (ô trực tiếp). Các ô này cũng sẽ cho bạn thấy những người bạn của mình đang chơi game nào.
  • windows