🖼️
🖼️
  • FinePrint Tiết kiệm giấy in tối đa
  • FinePrint 7.02 là phần mềm giúp bạn in 4 hay 8 trang vào 1 trang mà đọc vẫn rõ ràng. Điều này rất tiết kiệm giấy cho những người có nhu cầu in nhiều tài liệu vừa làm tăng tuổi thọ của máy in.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • pdfFactory
  • Dễ dàng, đáng tin cậy để tạo file PDF là những gì pdfFactory mang đến cho bạn, chương trình hoạt động hiệu quả và đơn giản hơn các ứng dụng khác cùng tính năng.
  • Xếp hạng: 4 · 7 Phiếu bầu