🖼️ Casper 10.1 Quản lý, sao lưu phân vùng ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: Future Systems Solutions
 • Với Casper, bạn có thể dễ dàng tạo ra một bản sao hoàn hảo của ổ cứng đang sử dụng hoặc tạo ra một bản sao lưu của phân vùng ổ cứng này lên phân vùng ổ cứng kia.
 • windows Version: 10.1.6278
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.350

🖼️ Casper Secure Drive Backup 4.0 Giải pháp sao lưu và phục hồi ổ cứng

🖼️
 • Phát hành: Future Systems Solutions
 • Casper Secure Drive Backup là một giải pháp sao lưu và phục hồi mạnh mẽ dành cho ổ cứng trong hệ điều hành Windows.
 • windows Version: 4.0.4382

🖼️ Drive2Drive

🖼️
 • Phát hành: Future Systems Solutions
 • Drive2Drive là phần mềm chuyên dụng copy ổ cứng dung lượng lớn...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.180