🖼️
🖼️
 • Wood Task Manager For Android

  Quản lý các tiến trình
 • Wood Task Manager có thể theo dõi và tắt các tiến trình đang chạy trên hệ thống. Được sử dụng để giải phóng bộ nhớ, tiết kiệm pin và tăng tốc cho điện thoại – máy tính bảng của bạn.
 • Xếp hạng: 3 2 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • App Manager For Android

  Quản lý các ứng dụng
 • App Manager là công cụ giúp quản lý các ứng dụng rất nhanh chóng và dễ dàng. Có thể phân nhóm ứng dụng vào các thư mục khác nhau để dễ dàng quản lý.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Wood File Manager for Android

 • Wood File Manager sẽ giúp bạn duyệt và quản lý các file trong thẻ nhớ rất dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu