🖼️ Gannicus Uninstaller For Android Gỡ bỏ cài đặt nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: Gannicus
 • Gannicus Uninstaller là công cụ gỡ bỏ cài đặt rất nhanh chóng và dễ dàng dành cho điện thoại Android.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ Wood Task Manager For Android Quản lý các tiến trình

🖼️
 • Phát hành: Gannicus
 • Wood Task Manager có thể theo dõi và tắt các tiến trình đang chạy trên hệ thống. Được sử dụng để giải phóng bộ nhớ, tiết kiệm pin và tăng tốc cho điện thoại – máy tính bảng của bạn.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ File Manager for Tablet (Android) Quản lý các tập tin trên thẻ SD

🖼️
 • Phát hành: Gannicus
 • File Manager for Tablet là ứng dụng giúp bạn duyệt và quản lý các tập tin trong thẻ SD một cách dễ dàng. Đây là phiên bản dành cho máy tính bảng.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 850

🖼️ App Manager For Android Quản lý các ứng dụng

🖼️
 • Phát hành: Gannicus
 • App Manager là công cụ giúp quản lý các ứng dụng rất nhanh chóng và dễ dàng. Có thể phân nhóm ứng dụng vào các thư mục khác nhau để dễ dàng quản lý.
 • android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 542

🖼️ Wood File Manager for Android

🖼️
 • Phát hành: Gannicus
 • Wood File Manager sẽ giúp bạn duyệt và quản lý các file trong thẻ nhớ rất dễ dàng.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 306