🖼️ Shootero cho Android 1.3 Game bắn súng không gian độc đáo

🖼️
  • Phát hành: GEMMOB Adventure
  • Shootero (hay Shooter Heroes) là sự kết hợp hoàn hảo giữa trò chơi bắn súng shoot ‘em up và lối chơi roguelike.
  • android Version: 1.3.1