🖼️
  • Glympse cho Windows Phone

    Chia sẻ vị trí trên Windows Phone
  • Glympse cho Windows Phone mang đến một giải pháp an toàn cho phép người dùng chia sẻ vị trí thực tế của mình với bất kỳ người nào. Công cụ này cho phép bạn tự mình lựa chọn xem những ai sẽ xem được vị trí của mình và xem trong bao lâu.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️