🖼️ Savitar for Mac

🖼️
  • Phát hành: Heynow Software
  • Savitar là một ứng dụng dành cho Mac OS X "MUD Client", cho phép bạn chơi game và giao tiếp với người khác trên các server MUDs, MOOs, Mucks, và MUVEs (Multi-user Virtual Environment)
  • mac
  • Đánh giá: 2
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 463