🖼️ HiFi WAV OGG Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi WAV OGG Converter là công cụ chuyển đổi rất dễ sử dụng, có thể chuyển đổi các định dạng audio WAV và OGG từ định dạng này sang định dạng khác. Phần mềm này cung cấp rất nhiều lựa chọn cài đặt bitrate và tần suất của các file đầu ra. Hỗ trợ CBR và VBR
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 431

🖼️ RM MP3 Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • RM MP3 Converter hỗ trợ hỗ trợ chuyển đổi theo nhóm giữa các file RM, RMVB, MP3. Nó có thể chuyển đổi trực tiếp các file audio không qua card âm thanh, giúp bạn có được bản copy hoàn hảo cho file gốc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 354

🖼️ HiFi MP3 WMA Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi MP3 WMA Converter là công cụ rất dễ sử dụng có thể chuyển đổi trực tiếp các định dạng audio MP3 và WMA từ định dạng này sang định dạng khác. Phần mềm này cung cấp cho bạn lựa chọn cài đặt bitrate và tần suất của các file đầu ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 335

🖼️ WMA MP3 Converter For MAC

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • WMA MP3 Converter For MAC hỗ trợ chuyển đổi theo nhóm các định dạng audio MP3, AAC, WMA từ định dạng này sang định dạng khác. Phần mềm này được thực hiện trực tiếp và không qua card âm thanh nên bạn có thể nhận bản copy hoàn hảo của file gốc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 452

🖼️ HiFi MP3 WAV Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi MP3 WAV Converter là một công cụ rất dễ sử dụng, có thể chuyển đổi trực tiếp các định dạng audio MP3 và WAV từ định dạng này sang định dạng khác. Phần mềm này cung cấp cho bạn các lựa chọn cài đặt bitrate và tần suất cho các file đầu ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 584

🖼️ HiFi MP3 OGG Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi MP3 OGG Converter là công cụ rất dễ sử dụng, có thể chuyển đổi trực tiếp định dạng audio MP3 và OGG từ định dạng này sang định dạng khác. Người dùng có thể tạo lại mẫu các file MP3 và OGG rất dễ dàng với HiFi MP3 OGG Converter.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 389

🖼️ HiFi WMA WAV Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi WMA WAV Converter là công cụ rất dễ sử dụng, có thể chuyển đổi định dạng audio WMA và WAV từ định dạng này sang định dạng khác. Phần mềm này cung cấp cho bạn lựa chọn cài đặt bitrate và tần số của các file đầu ra.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 495

🖼️ HiFi WMA Cutter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi WMA Cutter hỗ trợ cắt các file WMA sang WAV, MP3 sang OGG. Với HiFi WMA Cutter, người dùng có thể cắt các phần từ một file audio lớn rồi chuyển đổi nó sang định dạng file MP3, WAV, WMA, OGG.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 950

🖼️ HiFi WAV Splitter Joiner

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • Đây là phần mềm chỉnh sửa audio rất dễ sử dụng, hỗ trợ cắt và nối theo nhóm các file WAV. Nó có thể trích xuất các phần tốt nhất của các file audio cũng như nối các phần tốt nhất của nhiều file WAV lại thành một mà không làm giảm chất lượng file.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 978

🖼️ HiFi WAV recorder joiner

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi WAV Recorder Joiner là sự kết hợp của WAV Recorder, WAV Joiner(MP3 merger) và ID3-Editor. Người dùng có thể tạo file bản ghi với chất lượng cao trực tiếp từ card âm thanh và lưu lại nó trực tiếp sang các file WAV,...
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 504

🖼️ HiFi WAV Cutter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • HiFi WAV Cutter hỗ trợ cắt theo nhóm các file MP3, WAV, WMA và OGG. Với HiFi WAV Cutter, người dùng có thể cắt một phần từ file audio lớn rồi chuyển đổi nó sang định dạng MP3, WAV, WMA, OGG. Cắt với độ chính xác cao và không làm mất chất lượng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 878

🖼️ RM WMA Converter

🖼️
 • Phát hành: Hifi-soft
 • RM WMA Converter hỗ trợ chuyển đổi theo nhóm giữa các file RM, RMVB, WMA. Phần mềm này chuyển đổi các file audio trực tiếp qua card âm thanh, giúp bạn tạo bản copy hoàn hảo cho file gốc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 341
Có tất cả 24 phần mềm.