🖼️ Sidekick trên Chrome 2.5 Tiện ích theo dõi email

🖼️
  • Phát hành: HubSpot
  • Sidekick là một tiện ích trên Chrome cho phép bạn theo dõi các hoạt động của email của tài khoản Gmail, Outlook, Salesforce, Hubspot hoặc Apple mail. Sidekick mang đến những tiện ích tuyệt vời cho người sử dụng email.
  • windows Version: 2.5.17
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 964