🖼️ WFilter Enterprise 4.0 Giám sát mọi hoạt động trên Internet

🖼️
  • Phát hành: IMFirewall
  • WFilter Enterprise cung cấp cho bạn một giải pháp phần mềm tổng thể để lọc web, email, IM cũng như chặn dịch vụ P2P và giám sát hoạt động của nhiều máy tính khác nhau trên cùng một mạng.
  • windows Version: 4.0
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 559