🖼️ InBoxer for Outlook 2.4 Phần mềm lọc thư rác

🖼️
  • Phát hành: InBoxer
  • Inboxer là một chương trình được thiết kế đơn giản với bộ lọc mail và tương thích với Outlook 2.0. Sau khi được cài đặt, Inboxer sẽ tạo hai thư mục: một cho lưu trữ những email quảng cáo đã được xác định là spam và một thư mục để dành cho các email bị ngh
  • windows Version: 2.4
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 2.412