🖼️
  • Simple Alarm Clock

    Đồng hồ báo thức
  • Bạn thường xuyên online? Đôi khi hay quên những công việc quan trọng trong ngày? Yên tâm phần mềm Simple Alarm Clock sẽ nhắc nhở bạn!
  • Xếp hạng: 4 28 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Simple File Recovery

    Khôi phục dữ liệu nhanh chóng
  • Simple File Recovery là phần mềm khôi phục những file bị xóa một cách dễ dàng. Với giao diện thân thiện rất dễ sử dụng giúp bạn xác định vị trí các tập tin đã xóa trên máy tính rất nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu