🖼️ Master Voyager 3.29 Bảo mật dữ liệu trên thiết bị lưu trữ di động

🖼️
 • Phát hành: InterCrypto
 • Master Voyager là tiện ích giúp bạn tạo ra phân vùng ảo để bảo mật dữ liệu thật trên các thiết bị lưu trữ di động (USB,CD) và chỉ truy cập vào được khi mà bạn có mật khẩu.
 • windows Version: 3.29
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.106

🖼️ Master Uneraser

🖼️
 • Phát hành: InterCrypto
 • Master Uneraser 1.16 có thể khôi phục các file vô tình bị xóa trên ổ cứng của bạn (ngay cả các tập tin đã bị xóa từ Recycle Bin).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.073

🖼️ CryptoExpert Professional

🖼️
 • Phát hành: InterCrypto
 • CryptoExpert là một tiện ích sử dụng hệ thống mã hóa thời gian thực để mã hóa và giải mã dữ liệu. Các file của bạn được lưu dưới hình thức mã hóa trong ổ cứng với nhận thực mật khẩu, tuy nhiên khi các file này được yêu cầu bởi bất cứ ứng dụng nào, nó sẽ đ
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 337

🖼️ CryptoExpert Express 2.1

🖼️
 • Phát hành: InterCrypto
 • CryptoExpert Express sử dụng thuật toán mã hoá AES để bạn có thể khoá mã các file quan trọng, với các file đã được mã hoá. Với những virus kiểu spyware, aware, backdoor v.v... thì bạn cũng có thể nên đề phòng một ngày nào đó những file dữ liệu hay hình ản
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 585