🖼️
🖼️
 • TreeSize Professional

  Quản lý không gian và quét ổ đĩa cứng
 • Nếu Windows Explorer đã là ứng dụng quản lý tập tin và thư mục quen thuộc của bạn thì TreeSize Professional 6.0 sẽ được xem là cuộc “đại cách mạng” so với Windows Explorer bằng các tính năng quản lý dung lượng vô cùng độc đáo và trực quan.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • UltraSearch

  Tìm kiếm tập tin nhanh chóng
 • UltraSearch là phần mềm tiện dụng và đáng tin cậy, được thiết kế để xác định vị trí các tập tin trên ổ cứng NTFS chỉ trong vài giây, dựa trên các tiêu chí tìm kiếm do người dùng định nghĩa.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
 • HeavyLoad

  Công cụ kiểm tra hiệu suất máy tính
 • Heavyload là công cụ giúp tạo ra các tình huống để kiểm tra hiệu suất máy tính. Ứng dụng này sẽ giả định các tình huống như đầy bộ nhớ, dung lượng trống trên đĩa ở mức thấp và mức độ sử dụng GPU hoặc CPU cao.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • SmartSerialMail

  Gửi email hàng loạt theo danh sách
 • Với Smart Serial Mail, bạn có thể gửi email theo danh sách định trước nhưng không giới hạn email được gửi đi, và bạn cũng có thể quản lí việc gửi email hàng loạt dễ dàng hơn.
 • Xếp hạng: 4 6 Phiếu bầu