🖼️
  • VIPole cho Mac

    Phần mềm chat đáng tin cậy trên máy Mac
  • VIPole cho Mac là một phần mềm chat đáng tin vậy và hữu hiệu dành cho người dùng. Với nó, họ có thể gửi tin nhắn, gọi điện và mã hóa tập tin một cách an toàn. Bên cạnh đó, VIPole còn sử dụng các thuật toán mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ tất cả dữ liệu và thông tin liên lạc của người dùng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • VIPole

    Ứng dụng chat, gọi điện, gửi tin nhắn
  • VIPole là phần mềm chat được thiết kế để bảo mật thông tin liên lạc: bảo vệ nội dung tin nhắn với bạn bè hoặc đồng nghiệp, và nội dung cuộc gọi, mã hóa nội dung lưu trữ.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu