🖼️
🖼️
  • Phototag for Windows Phone Thêm thông tin vào ảnh trên Windows Phone
  • Phototag thêm thông tin về các bức ảnh chụp bởi camera tích hợp sẵn trong ứng dụng hoặc ảnh từ thư viện trong máy. Đây là công cụ hữu ích khi muốn ghi lại dữ liệu trên bức ảnh và chia sẻ bức ảnh đó với người khác.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu