🖼️ Battle Shooting Hero cho iOS 2.5 Game bắn súng io đồ họa Minecraft

🖼️
  • Phát hành: Jeremy Kelly
  • Battle Shooting Hero là một game bắn súng phong cách io. Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt nhiều kẻ thù nhất và giành vị trí đầu trên bảng xếp hạng.
  • ios Version: 2.5