• Công ty: KhoaDark
🖼️
🖼️
  • Taxi Vietnam for Windows Phone Ứng dụng tra cứu thông tin taxi
  • "Taxi Vietnam" là phần mềm tiếng Việt, cung cấp danh sách các hãng Taxi tại Việt Nam. Bạn có thể mở hoặc tìm kiếm theo thành phố cũng như vùng miền, sau đó thực hiện cuộc gọi theo số đã được cài đặt sẵn.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️