🖼️ Kitchen Stories cho Android 1.2 Học nấu ăn qua ảnh và video trên Android

🖼️
  • Phát hành: Kitchen Stories
  • Kitchen Stories là ứng dụng học nấu ăn qua ảnh và video rất thú vị dành cho các chị em phụ nữ muốn cải thiện kỹ năng "nữ công gia chánh" của mình. Phần mềm này tương thích mạnh mẽ với các thiết bị Android 4.1 trở lên và miễn phí trải nghiệm.
  • android Version: 1.2.3A