🖼️ Mac App Blocker 2.1 Công cụ chặn ứng dụng cho Mac

🖼️
  • Phát hành: KnewSense
  • Mac App Blocker là một công cụ vô cùng hữu ích giúp người dùng ngăn chặn các ứng dụng của mình không bị truy cập trái phép bởi những người khác.
  • mac Version: 2.1