🖼️ Kool 10 10.1 Từ điển tiếng Anh offline

🖼️
  • Phát hành: Kooldic
  • Nếu bạn cần 1 từ điển chi tiết, có thể tra nhanh bằng nhấp đôi chuột hoặc chỉ cần gõ đúp Ctrl trên mọi trình duyệt, giúp học từ vừa tra, phát âm giọng chuẩn, dịch và đọc đoạn văn với nhiều giọng đọc,...thì đó chỉ có thể là Kool Study!
  • windows Version: 10.1
  • Đánh giá: 115
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 130.961