🖼️ Vietnamese IME cho Android 2.0 Bộ gõ tiếng Việt cho điện thoại Android

🖼️
  • Phát hành: Lab Web Mobile
  • Vietnamese IME (Vime) là bộ gõ tiếng Việt tốt nhất dành cho người dùng Android vào thời điểm hiện tại. Bàn phím ảo của Vime có giao diện tương tự như bàn phím của HTC nên rất thuận tiện và dễ dàng cho người sử dụng khi phải chuyển sang xài một bộ gõ hoàn
  • android Version: 2.0.1
  • Đánh giá: 108
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 32.088