🖼️
  • Kahlown Phần mềm chụp ảnh màn hình
  • Kahlown là phần mềm chụp màn hình máy tính, ghi lại màn hình và theo dõi màn hình. Chương trình này cung cấp các tính năng chụp và ghi lại màn hình khác nhau...
  • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
  • KahlownLite
  • KahlownLite là một tiện ích tiện dụng được thiết kế để cho phép bạn dễ dàng nắm bắt và ghi lại hoạt động máy tính để bàn của bạn.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu