🖼️
 • LuJoSoft SecureFiles
 • LuJoSoft SecureFiles là một công cụ cho phép bạn mã hóa tập tin để không ai khác có thể đọc được các tập tin của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • AutoSortMenu
 • AutoSortMenu là một tiện ích tự động sắp xếp Menu. với tiện ích nhỏ này, bạn sẽ không bao giờ phải sắp xếp Start|Program nữa, mỗi lúc bạn đăng nhập nó sẽ tự động sắp xếp giúp bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FolderLook
 • FolderLook là một ứng dụng đơn giản được sử dụng để thay đổi biểu tượng thư mục hiển thị trong Windows Explorer và Desktop.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft MP3Renamer
 • LuJoSoft MP3Renamer cho phép bạn duyệt đến một thư mục chỉ định, và đổi tên bất kỳ tập tin MP3 nào mà bạn muốn để phù hợp với các thẻ ID3. Nó có thể kiểm tra các ký tự không hợp lệ, tên tập tin trùng lặp.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft ScreenCapture
 • LuJoSoft ScreenCapture cho phép bạn chụp toàn bộ hoặc một phần màn hình chỉ với một vài cú click chuột. Nó cũng cho phép bạn hiệu chỉnh ảnh và lưu dưới nhiều định dạng khác nhau.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft EasyConvertTo HD
 • LuJoSoft EasyConvertTo HD là một ứng dụng nhỏ được thiết kế để chuyển đổi hàng loạt hình ảnh sang định dạng HD. Các định dạng HD cung cấp chất lượng tốt hơn so với JPEG.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft ThumbAllMovies
 • LuJoSoft ThumbAllMovies là một công cụ tạo và lưu thumbnail (ảnh chụp màn hình) của các tập tin movie hoặc video sang tập tin JPEG.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft FileShredder
 • FileShredder là một ứng dụng đơn giản có thể sử dụng để xóa các file không mong muốn trên ổ cứng của bạn...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft MouseClicker
 • MouseClicker là ứng dụng tự động Click chuột, nhưng không được sử dụng để gian lận trong trò chơi trực tuyến. Bạn có thể sử dụng nó để tự động hóa bất kỳ ứng dụng hay để làm mới trang web của bạn.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • ImageFormat1
 • ImageFormat1 là một tiện ích nhỏ giúp bạn thay đổi định dạng hình ảnh. Có thể chuyển đổi một số lượng không giới hạn các hình ảnh cùng một lúc.
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • LuJoSoft Rename-All
 • LuJoSoft Rename-All là phần mềm hoàn toàn miễn phí, cho phép bạn nhanh chóng đổi tên hàng loạt các tập tin cùng một lúc vô cùng hiệu quả và dễ dàng. Chương trình này rất tiện dụng cho những người có bộ sưu tập lớn các file ảnh (như file mp3, ảnh và các f
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MyImageResizer
 • Ứng dụng MyImageResizer cho phép người dùng chuyển đổi định dạng của những hình ảnh sang định dạng khác và thay đổi kích thước mau chóng.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
Có tất cả 13 phần mềm.