AutoSortMenu

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 529,7 KB
  • Lượt xem: 406
  • Lượt tải: 399
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Window XP/server/Vista/7
Giới thiệu

AutoSortMenu là một tiện ích tự động sắp xếp Menu. với tiện ích nhỏ này, bạn sẽ không bao giờ phải sắp xếp Start|Program nữa, mỗi lúc bạn đăng nhập nó sẽ tự động sắp xếp giúp bạn.

AutoSortMenu

Yêu cầu hệ thống:

- Cài đặt Windows 3.1.

- Net framework 3.5 SP1.

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo