AutoSortMenu

Tải về
3 (1) LuJoSoft Miễn phí 399 Dung lượng: 529,7 KB Ngày: Yêu cầu: Window XP/server/Vista/7

AutoSortMenu là một tiện ích tự động sắp xếp Menu. với tiện ích nhỏ này, bạn sẽ không bao giờ phải sắp xếp Start|Program nữa, mỗi lúc bạn đăng nhập nó sẽ tự động sắp xếp giúp bạn.

AutoSortMenu

Yêu cầu hệ thống:

- Cài đặt Windows 3.1.

- Net framework 3.5 SP1.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 529,7 KB
  • Lượt xem: 407
  • Lượt tải: 399
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Window XP/server/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: